Bestuur

Het bestuur van de SKOV bestaat uit:

Voorzitter: Cor de Jong
Vicevoorzitter: Gijs Kok
Secretaris-penningmeester: Marijke Huydts
Adjunct: Jan Bouwhuis
Lid: Corrie Roeper
Lid (public relations met studenten): Mirjam Scholtens
Student-bestuursleden: Eva Sluyter (Nji-Sri) en Kyo Fuentes (Ipso Facto)